Grønland er verdens største ø. Øen ligger NØ for Canada med kystlinier til den nordlige del af Atlanterhavet og Ishavet. Grønland har siden 1979 haft hjemmestyre og nu selvstyre i rigsfællesskab med Danmark. Landskabet er bjergrigt, og omkring 80 % af Grønland er dækket af indlandsis. Befolkningen bor ved de isfri kyster, især i SV. Langs kysterne er der klipper, bjerge, dybe fjorde, øer og holme.

Klimaet er polart, og gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned når sjældent op over 10 grader celsius. Der er arktisk ørken i N, og mildere temperaturer og mere nedbør i S.

Fiskeri er hovederhvervet i Grønland, især rejefiskeri. Ud over fisk, skaldyr og havpattedyr er de vigtigste naturresurser bly, zink, uran, kul og vandkraft. Turisme, serviceerhverv og økonomisk bistand fra Danmark er også vigtigt for økonomien.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: