Australien er en forbundsstat. Landet omfatter hele det australske kontinent, Tasmanien og andre øer ud for kysten. Kontinentet består af bjerge, plateauer, græsmarker, regnskov, ørken, saltsøer, buskstepper, flodsletter, savanner og frodige kystsletter. Ved NØ-kysten findes verdens største koralrev, Great Barrier Reef.

Klimaet er tropisk i N, ellers subtropisk. Centralt i landet er der fastlandsklima med store temperatursvingninger. Tasmanien har et mildere og mere tempereret klima.

Australiens naturresurser er bl.a. kul, olie, naturgas, bauxit, nikkel, guld, uran, diamanter, bly, zink, mangan, kobber og jern. Den store minesektor er bærende for økonomien. Tidligere var landbruget og især fåreavl vigtigst. Fåreholdet er stadigt stort, og Australien er fortsat verdens største producent af uld.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: