Marshall-øerne er en østat i Mikronesien i den vestlige del af Stillehavet. Øerne er fordelt på to lange rækker, Ratak i Ø og Ralik i V. Øerne er lave, og langs kysterne findes sandstrande, koralrev, småøer og laguner.

Klimaet er tropisk, varmt og fugtigt. Regntid april-december. Der forekommer af og til tyfoner.

De vigtigste naturressurser er fosfat og landbrugsjord. Der dyrkes bl.a. kokosnødder, taro og brødfrugt. Betydeligt fiskeri. Selvforsyning er dominerende.

Efter 2. verdenskrig var Marshall-øerne under amerikansk formynderskab. Marshall-øerne er fortsat tæt knyttet til USA, der bl.a. yder stor økonomisk bistand og varetager udenrigspolitikken. USA lejer desuden øen Kwajalein som militærbase.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: