Mikronesiens Forenede Stater er en forbundsrepublik i den vestlige del af Stillehavet. Landet omfatter 607 atoller og øer, hvoraf 65 er ubeboede. En del af øerne er frodige vulkanøer. De lave koralatoller er dækket af kokospalmer, pandanuspalmer og brødfrugttræer. Der er mange laguner.

Klimaet er tropisk og regnfuldt året rundt. Tyfoner forekommer juni-december.

Over halvdelen af befolkningen er beskæftiget indenfor den offentlige sektor. Landbrug, fiskeri og salg af fiskerirettigheder er også vigtigt for økonomien. Der dyrkes bl.a. peber, bananer og brødfrugter.

Mikronesiens Forenede Stater indgik tidligere i USA's formynderskab. USA varetager fortsat landets sikkerheds- og forsvarspolitik og yder økonomisk bistand.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: