New Zealand ligger i den sydvestlige del af Stillehavet, SØ for Australien. Landet omfatter to store øer, Nordøen og Sydøen, samt flere småøer. Landskabet er bjergrigt og består på Nordøen af lave højderygge og græssletter. På Sydøen ligger bjergkæden Southern Alps. Der findes mange vulkaner, varme kilder, gejsere og svovlsøer.

Mod S er der tempereret kystklima, dog mere subtropisk længere mod N. Jordskælv forekommer hyppigt.

De vigtigste naturresurser er olie, naturgas, kul, vandkraft, geotermisk energi og landbrugsjord. Kvæg- og fåreholdet er stort. New Zealand er en af verdens største producenter af uld, lammekød og mejeriprodukter.

New Zealand har en høj levestandard og et udbygget velfærdssystem.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: