Papua Ny Guinea ligger i Stillehavet N for Australien. Landet omfatter den østlige del af øen Ny Guinea samt en række mindre øer. Ny Guineas landskab består af lavland med sumpede sletter, regnskov og floder i S, et centralt højland med bjerge og dale, en smal kystslette i N samt en bjergkæde, der strækker sig fra SØ til NV. De øvrige øer er vulkanske og bjergrige.

Klimaet er tropisk med monsunregn.

De vigtigste naturresurser er guld, kobber, tømmer og olie samt landbrugsjord. Omkring 3/4 af befolkningen er beskæftiget indenfor landbruget, og mange lever af selvforsyningslandbrug. Der eksporteres kaffe, kopra, gummi, te, kakao og palmeolie.

Papua Ny Guinea blev selvstændigt i 1975. Medlem af The Commonwealth. Landet er et af de mindst udviklede i Asien.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: