Samoa er et kongerige i Oceanien. Østaten ligger i den sydlige del af Stillehavet og omfatter en øgruppe bestående af to hovedøer og en række mindre øer. Øerne er vulkanske og bjergrige med regnskov og koralrev ved kysterne.

Klimaet er tropisk og regnfuldt. Der forekommer af og til orkaner.

Landbruget beskæftiger størstedelen af befolkningen. Der dyrkes især kakao, kokosnødder og kopra til eksport samt diverse afgrøder til selvforsyning. Fiskeri og turisme er også vigtige erhverv.

Samoa var tidligere et mandatområde under New Zealand, men blev selvstændigt i 1962. Indtil 1997 hed landet Vestsamoa.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: