Tuvalu er et kongerige og en østat i Oceanien. Landet består af ni lave atoller og koraløer, der tilsammen udgør omkring 129 småøer og holme i den sydlige del af Stillehavet. Der er laguner på flere af øerne.

Klimaet er tropisk med regntid fra november til marts. Oversvømmelser og havstigninger som følge af klimaændringer kan få alvorlige konsekvenser for befolkningen på de lave øer.

Landets eneste betydelige naturlige resurse er fisk. Der drives hovedsagelig landbrug til selvforsyning. Salg af frimærker og fiskerilicenser er vigtigt for økonomien.

Tuvalu blev selvstændigt i 1978, og landet er medlem af The Commonwealth. Tuvalu er et af verdens mindste lande og meget fattigt.

 • Hydrotermfigur
 • Erhvervsfordeling
 • Befolkningspyramide
 • Fuld skærm
 • Sammenlign lande
 • Primære erhverv
  Landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug mm.
  Sekundære erhverv
  Industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi.
  Tertiære erhverv
  Offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiel virksomhed og transport
 • Temperatur (°C)Årsmiddel: Nedbør (mm.)Årsnedbør: